хамали и хамалски услуги преместване багажи и товари

Често задавани въпроси и отговори към Хамали Попай за цена на преместване, разглобяване на мебели, опаковане на вещи, транспорт, съхранение на багаж и мебели превоз и транспортни услуги

хамали и хамалски услуги клиенти на хамали професионалисти снимки хамали хамали и хамалски услуги - контакти опаковане на багаж кашони и багажи, хамалски услуги съвети от хамалите на Хамали Попай Въпроси и отговори от хамалите

Секция с често задавани въпроси, научете за цената на преместване, хамалските услуги от Хамали Попай, разглобяването на мебелите, опаковане на вещи, транспорт, съхранение и др.


Хамали Попай » Въпроси и отговори

Висококачествени кашони, опаковки и сигурни опаковъчни материалиЦената на едно преместване

Това е първият въпрос, който се задава от всеки обадил се при нас нов клиент. За нас би било много лесно да дадем стойностите на транспорта и хамалския труд на час. Но не винаги това е разумната цена за услугата. Всеки случай на преместване е различен по своему. Има особености, свързани с вида на мебелите и вещите, които се местят, етажа от който се сваля или се качва, дали има асансьори на адресите, дали има възможнос в близост до входа на жилището да паркира нашият служебен автомобил, дали е необходимо да се включим в предварителната подготовка за пренасянето като демонтаж на мебели, опаковане , добиваме представа какъв екип от хамали ще свърши предстоящата работа и за какво време и т. н.

Има и многа други детайли, които влияят върху определяне на крайната цена. Ето защо ние винаги препоръчваме на нашите клиенти да се извърши предварително един да се запознае с особеностите на случая и за да може да даде най-коректна ценова оферта.

Как се определя кои мебели да се разглобят ( демонтират)

При посещението от страна на наш представител на адреса при правене на огледа се определя кои са проблемните за пренасяне на мебели от хамали пренасяне мебели от хамалите, които са особено големи за да могат да се поберат в асансьора или да се свалят по стълби, да се вкарат в превозващия автомобил и пр. Определя се при договарянето с клиента дали този демонтаж ще бъде направен от страна на нашите специалисти или ще бъде негов ангажимент.

Опаковане на какви вещи се прави обикновено

При огледа на адреса се определя кои са скъпите, чупливи и деликатни предмети(огледала, полюлеи, други интериорни предмети), произведения на изкуството (статуи, картини и др.) и кои други неща подлежат на опаковане ( напр. матраци, възглавници, дрехи и др. ). Предлагаме да осигурим на адреса опаковъчни материали – аерофолио, стречфолио, хартии, велпапе, така също и различни видове кашони, както и да извършим самото опаковане.

Осигуряваме ли само транспорт

В случаите, когато клиентите разполагат с ресурс от хора за пренасянето, товаренето и разтоварването, ние можем да осигурим само транспортирането на вещите по определен маршрут.

Имаме ли възможност да съхраним мебели и покъщнина за определено време

Фирмата ни разполага със сигурен и охраняем склад и може да предложи на нашите клиенти съхраняване на вещите им срещу разумни цени за неопределено време.

Извършваме ли превоз до определени места в страната

Фирмата ни извършва транспортни услуги извън София. Ние имаме договорни отношения с много клиенти периодично да вършим такива услуги за тях, камионите ни пътуват непрекъснато из страната, не е проблем с всеки нов клиент да се договориме да извършиме за него транспортен курс извън София.

Разполагаме ли с камиони с падащ борд за големи и тежки предмети

Нашата фирма разполага с 10 товарни автомобила, повечето снабдени с падащ борд, поддържани в отлично техническо състояние, карани от квалифицирани и опитни шофьори. Винаги сме в състояние да поемеме транспортен курс по всички дестинации в София, страната и чужбина.

Извършваме ли само разтоварни работи

Много често поемаме задачи от наши клиенти за разтоварване на контейнери с мебели или друго съдържание, ТИР-ове с бяла и черна техника, както и камиони с фаянсови и теракотни плочки и всякакви други товари на пакети, кашони, чували.

Гарантираме ли качеството и сигурностт на пренасяното имущество

При извършване на хамалски и транспортни услуги нашата фирма поема 100% отговорност за преместваните мебели и оборудване. Разполагаме с опитни хамали , които имат дългогодишен опит в тази област, хора които с вещина и грижа на добър стопанин ще се отнесат с вашето имущество.