хамали и хамалски услуги преместване багажи и товари

Съвети от хамалите професионалисти на Хамали Попай за преместването на домове, офиси, техника и ценности. Международно преместване, съхранение на багаж и др.

хамали и хамалски услуги клиенти на хамали професионалисти снимки хамали хамали и хамалски услуги - контакти опаковане на багаж кашони и багажи, хамалски услуги съвети от хамалите на Хамали Попай Въпроси и отговори от хамалите

Съветите на Хамали Попай за спецификите около преместването, препоръки за по-услеснени хамалски услуги, опаковане, премстване на офиси, домове и др.


Хамали Попай » Съветите на Хамали Попай

Някои съвети, препоръки и професионални насоки от специлистите от Хамали Попай

Представяме ви синтезирани съвети и препоръки за по-практична подготовка и информиране, преди да наемете хамали. Прочетете внимателно съветите ни, така ще избегнете някои неудобства.

Навременното планиране и подходящата организация са важни за успешното преместване. Избирайки опитна и професионална фирма за пренасяне вие намалявате стреса, който съпровожда едно преместване. В "ХАМАЛИ Попай", ние се стараем да направим Вашето преместване освободено от стресови емоции, доколкото това е възможно. Нашият списък с насоки за преместването е лесен за следване и ще помогне на Вас и Вашето семейство или офис да се подготвите за успешното преместване.

Преместването отнема както от Вашето време, така и от Вашите емоции. Всяко преместване на дома и офиса си има своите предизвикателства. Ние ще оценим и вземе предвид специалните условия, които Вие ще ни поставите. Нашият опит включва необходимите умения, който се изискват за да се координира едно преместване. За Ваше удобство, ние също така предлагаме опаковки, който можете да вземете сами, или да ви бъдат доставени на място.

Пояснения

През годините, хората натрупват постепенно вещи, които често реално не са им необходими. Когато наближи деня, в който ще се премествате в нов дом или офис, направете подробен подбор на всичко вече ненужно за Вас. Така ще намалите товара, който трябва да бъде преместен от хамалите или от лично вас, ако планувате да извършвате трудната работа сами.

Много от лесно запалимите материали не струват скъпо. Подсигурете преместването си, като например изхвърлите лесно запалимите материали или да дадете на Ваш съсед, познат или приятел, който живее наблизо. Често пренесянето на опасни товари е излишен риск, който не си струва да поемате.

Организирайте процеса на опаковане предварително. Плануваните операции улесняват процеса на преместването на дома и офиса Ви от хамалите или от Вас. Предварителното опаковане на багажа и товара ще спести грижи в "последния момент", в който вероятността нещо да не бъде добре подготвено е по-голяма. Хамали Попай предлага висококачествени материали за опаковане и може да извърши целия процес вместо Вас, възползвайте се от услугата ни.

В новата сграда, в която се премествате (особено в случайте на преместване в нов офис, или в кооперация) не бива да има извънредни препядствия, за да не се възпира процеса на работа. Свържете се с лицата, които отговарят за сградата, ангажирайте асансьора, за да не се причинява излишнп неудобство за хамалите, Вас, или настоящите жители на сградата.

Предварителното планиране на едно такова преместване е от особена важност, за да бъде гладко и лишено от проблеми преместване. Ние сме съставили списък на предметите, в хронологичен ред, който може да Ви помогне в ефикасното планиране и организиране на Вашето преместване.

  • Изхвърлете предметите, които не искате да носите със себе си или вещи, който фирмата за пренасяне не може да транспортира (лесно запалими неща).
  • Направете дарение или раздайте на приятели и роднини.
  • Ако фирмата, която сте избрали ще пакетира вещите Ви, организирайте опаковането да стане 1-2 дни преди деня на преместването.
  • Ако се премествате във висока сграда, свържете се с менажера на сградата и резервирайте асансьора за деня на преместването. Осигурете място за паркиране на камиона.
  • Организирайте премахването на “инсталирани предмети”, които ще носите със себе си, като телевизионна антена или рафтове.
  • Не поливайте цветята за да избегнете разливане по време на преместването.
  • Потвърдете датата и времето с фирмата за преместване.