хамали и хамалски услуги преместване багажи и товари

"Хамали Попай" посъветват › Подгответе се за преместване предварително

хамали и хамалски услуги клиенти на хамали професионалисти снимки хамали хамали и хамалски услуги - контакти опаковане на багаж кашони и багажи, хамалски услуги съвети от хамалите на Хамали Попай Въпроси и отговори от хамалите

Хамалски услуги в национален мащаб - хамали за София и цялата страна, преместване на домове, офиси, багажи


Хамали Попай » Предватителна подготовка за преместването от Хамали Попай

Предватителна подготовка за преместването

Паркингът. Желателно е, ако офисът, или жилището, се намира в централната част на града и паркирането е затруднено да бъде предварително осигурен лесен достъп на хамалите и превозното средство до обекта. Защото не планираното и не осигурено место за паркинг затруднява и удължава работата на хамалите.

Предупредете съседите. Друго, което е важно да направите, за да улесните работата на хамалите и да си осигурите спокойно преместване е да предупредите съседите от сградата за Вашето пренасяне, за да не се получат, затрудняващи работата ситуации.

Асансьорът. Ако се изнасяте от висока сграда или се премествате в такава сграда, добре е да свържете се с отговорното за нея лице (домоуправител) и да уредите ангажираността и изправността на асансьора за деня на преместването. Неприятно би било и за Вас, ако се окаже че асансьорът е повреден.

Цветята. Не ги поливайте, за да си спестите разливане на вода и изсипване на саксии по време на преместването.

Потвръждение. Потвърдете датата и точния час на преместването с отговорника на хамалите и направете последни уточнения.СПЕЦИФИЧНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ

Преместване на музикални инструменти и сейфове

За преместването на тези специфични мебели не е необходим предварителен оглед. Екип от хамали, специализирани в пренасяния на музикални инструменти и сийфове пристига при Вас. Добре и наложително е да не забравяте да носите ключ за сейфа или да знаете кода на шифъра, тъй като в голяма част от случаите се налага да се откачи вратата на касата или сейфа. Цел на тази процедура е да се облекчи работата на хамалите. Тя е особено наложителна в случаите, когято няма друг начин изнасянето на сайфа са се направи полади ограничено простраство или неудобно разположение.

За пренасянето на музикални инструменти и сейфове се използват специални колани за обезопасяване. Транспортно средство, което се използва е с падащ борд, за да се сведат до минимум рисковете от нараняване на ценния предмет. При присвършване на пренасянето се изготвя приемно-предавателен протокол.

Частични премествания


Под частично преместване имаме предвид: преместване на неголям обем от вещи – като печка, пералня, хладилник или диван – с обща маса до 400 кг. За такъв тип преместване не е необходим оглед. След като клиентът подбобно обясни обстановката и опише мебелите, които ще се пренасят, се уточнява цената на услугата.

Пренасяне на имущество на сътрудник


Ако Вашата фирма открива нов клон в друг град, разширявайки дейността си, на ваши сътрудници се налага смяна на жилището и анстаняване на ново място. Това може да отнеме време, да разконцентрира служинеля и да затрудни адаптацията му, както и да попречи да навлезе в новата работна среда или на бъде затруден в пълноценното изпълнение на своите служебни задължение. От това губите и Вие като фирма. Но ние и нашите хамали Ви предлагаме нова нестандартна услуга: можете да разчитате на нашите хамали в пренасянето на мебелите на Вашия клиент на новото място (град) по най-експедитивен начин, тъй като разполагаме с подходящи автомобили и обучен персонал от хамали. Ние ще опаковаме и пренесем имуществото на Вашия сътрудник, така че той да не бъде стресиран и обезпокоен по никакъв начин от промяната.

Пренасяне на мебели на фирма призводител (или вносител) до клиентите й


Ако Вашата фирма се занимава с производство на мебели или на техния внос, понякога се случва целият Ви наличен персонал да е ангажиран в произвоствения процес или с други неотложни фирмени задачи и да не можете да осигурите на време доставянето на мебелите до ваши купувачи. Ние Ви предлагаме хамалска услуга, която ще улесни Вашия бизнес използвате по пренасянето услугите и възможностите на нашия екип от хамали. Вие можете да разчитате на нашето краткосрочно или дългосрочно сътрудничество. В оптимамен срок нашите хамали ще доставят мебелите и стоките, които Вашите клиенти очакват. По този начин ще поддържате Вашия фирмен имидж, без да огланичите или забавите някоя от производствените си дейности.